تماس با ما

مرکز تجارت جوانرود

( بازار مرزی غرب)

آدرس: استان کرمانشاه – شهر جوانرود – بازار مرزی – روبه‌روی غرفه ۱۵۹ – لوازم خانگی محمدخانی

تلفن: ۴۶۲۲۰۳۹۳-۰۸۳

همراه: ۰۹۱۸۳۳۹۹۵۱۰

همراه: ۰۹۱۸۵۹۳۹۵۱۰